ผู้บริหาร

นางมะลิสด มะโนวรรณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2012
ปรับปรุง 31/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 57792
Page Views 68362
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖  โดยนายไพริน  สุทัน  ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๒๑ ไร่  ๑๘  ตารางวา ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาควัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน สร้างอาคารจั่วติดพื้นขนาด    / ๒๕ เมตร แต่ทางการไม่อนุญาตให้เปิดทำการ

            ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเป็นโรงเรียนบ้านดงกลาง  (สาขาดานใหญ่) โดยจัดชั้นเรียนตั้งแต่ ป. มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔  คน โดยมีนายธวัชชัย  สาไพรวัลย์ เป็นครูผู้ดูแลโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มอาสาพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนอยู่เป็นประจำ

             กรกฎาคม  ๒๕๓๐  หน่วยสันตินิมิตร ทภ.๒ และหน่วยทหารช่าง ช.พัน ๓ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี ได้มาพัฒนาสนามโรงเรียนและบริจาคโอ่งแดงให้โรงเรียน

 - ๑๔ มกราคม   ๒๕๓๑  สาธารณสุข   อำเภอวังสามหมอ   ได้ก่อสร้างส้วม สปช . ๖๐๑ /๒๖

จำนวน ๑ ที่และ ฝ. ๓๓

-  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๔ / ๒๖ จำนวน ๑ หลัง                                                                                                       

-  ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑  โรงเรียนได้รับคำสั่งประกาศเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ทางราชการได้สั่งให้นายสุพจน์  ชฎาวงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอน ป ๑   มี จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ต่อมา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2539 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ สปช. ๑๐๔ / ๒๖ งบประมาณ ๗๙๕,๐๐๐ บาท

            -   เมษายน ๒๕๔๐  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันจำนวน ๗๑,๐๐๐ บาท และเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ ได้รับเงินบริจาคสร้างสนามตะกร้อจากผู้มีจิตศรัทธาใช้แรงงานจากชาวบ้านและคณะครู เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

             -  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากคณะกรรมการโรงเรียน ชาวบ้านดานใหญ่และคณะครูเป็นเงินจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนแบบถาวรด้านหน้าโรงเรียน

รายนามผู้บริหาร

             ปี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๒  นายสุพจน์  ชฎาวงศ์   ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

                ปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๙ นายพายุ  ภูคำวงศ์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

                ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒  นายยงยุทธ  สิมพา   ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

                ปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๙  นายชานนท์  ต้นยวด   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

                ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ นายกิตติชัย  อิ่มชมชื่น   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

                ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓  นายอาคม  มิกราช   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

และตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  นำโดย นายจักรกฤษณ์  ไกรวาสังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ปัจจุบันโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร มีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่    คน

ช่างไม้    จำนวน ๑ คน    เปิดทำการสอน ๘  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๐๓  คน

โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร หมู่ 11 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
เว็บ โดย ครูทรงกลด เกษจันทร์
>>